З чого почати вивчати іспанську? Кілька простих порад щодо вивчення мови.

Щоб почати вивчати іспанську мову очевидно що потрібно мати мотивацію, якщо ви маєте плани щоб вчитися, подорожувати чи жити в Іспанії та Латинській Америці.

Ось тут кроки, які, на мою думку, необхідні, щоб почати вивчати іспанську мову відповідно до мого досвіду:

 1. El alfabeto – Алфавіт
 2. Los pronombres personales – Займенник
 3. Como presentarse – Як представити себе
 4. Los saludos en español – Привітання іспанською мовою
 5. Verbos esenciales – Основні дієслова
 6. Los numeros en español – Цифри іспанською мовою.

1. El alfabeto – алфавіт

Алфавіт складається  з 27 літер, відповідно до королівської академії іспанської мови. Поділяєтся на 22 приголосні та 5 голосних літер, хоча є пять додаткових звуків, які ми називаємо фонеми: «ch», «ll», «rr», «gu» та «qu». Далі я поясню, як правильно їх читати.

Minúscula Mayúscula
a A (a)
b B (бе)
c C (се)
d D (де)
e E (e)
f F (ефе)
g G (ге)
h H (аче)
i I (i)
j J (хота)
k K (ka)
l L (еле)
m M (eме)
n N (eне)
ñ Ñ (eнье)
o O (o)
p P (пe)
q Q (ку)
r R (eре)
s S (eсe)
t T (тe)
u U (у)
v V (uвe)
w W (uве добле)
x X (екіс)
y Y (йе)
z Z (зета)

 

Треба мати на увазі, що не всі літери читаються так само, як пишуться, наприклад буква H пишеться, але не читається (як у слові ¨hola¨, що означає «привіт», а ¨ola¨  без H- означає хвиля, тому це важливо використовувати цю літеру, коли потрібно)

2. Los pronombres personales – займенники

Займенники є необхідними, щоб почати формувати речення. Ми використовуємо їх для підстановки деяких імен, а також вони необхідні для відображення особи дієслова.

Yo  – Я

– Ти

El, ella, usted – Він, вона, ви (коли говоримо з повагою)

Nosotros, nosotras – Ми (чоловічий та жіночий рід)

Vosotros, Vosotras – Ви (чоловічий та жіночий рід, звернення до групи людей)

Ellos, ellas – Вони (чоловічий та жіночий рід)

Займенник

3. Como presentarse – Як себе представити 

Щоб справити перше враження, так вітаються і прощаються іспанською мовою

Щоб себе представляти

Hola me llamo Carlos,¿ y tú?

Ола ме ямо Карлос, і ту?

Привіт мене звати Карлос, а тебе?

¿Cómo te llamas?

Комо те ямас?

Як тебе звати?

Yo soy Carlos

Йо сой Карлос

Я є Карлос

Що когось представити (хлопець або дівчина)

¿Como se llama?

Комо се йама?

Як його/її звати

Se llama María

Се йама Марія

Її звати Марія

Ella es María

Ейа ес Марія

Вона є Марія

 

4.  Los saludos en español – Привітання іспанською мовою

Ось кілька фраз, щоб почати говорити по-іспанськи. Вони будуть дуже корисні, якщо ви захочете відвідати Іспанію чи Латинську Америку.

Saludar – Привітатись

 • ¿Hola, que tal?

Привіт, як ти?

 • ¿Como estas?

Як справи?

 • Bien o mal

Добре або погано

 • Buenos dias

Добрий ранок

 • Buenas tardes

Добрий день

 • Buenas noches

Добрий вечір

Despedirse – Попрощатися

 • Chao, adios

Бувай

 • Hasta luego

До Побачення

 • Hasta pronto

До зустрічі

 • Hasta mañana

До завтра

Корисні фрази

 • ¿De dónde eres?

Звідки ти є?

 • ¿A qué te dedicas?

Чим ти займаєшся?

 • ¿Cuántos años tienes?

Cкільки тобі років?

 • Mucho gusto

Дуже приємно

 • ¿Qué pasa?

Що сталося?

 

5. Verbos esenciales – Основні дієслова

Для вивчення іспанської мови з нуля, ось деякі з найважливіших дієслів іспанською мовою:

Базові дієслова

Ser – Бути                              Tener – мати                            Estar – Знаходитися, бути

Yo soy                                         Yo tengo                                                       Yo estoy

Tu eres                                      Tu tienes                                                      Tu estas

El, ella, usted es                        El tiene                                                          El esta

Nosotros somos                       Nosotros tenemos                                     Nosotros estamos

Vosotros sois                             Vosotros tenéis                                           Vosotros estáis

Ellos son                                     Ellos tienen                                                 Ellos están

Наприклад                                  Наприклад                                                Наприклад

Yo soy Carlos                                El tiene un perro                                        Tu estas en la playa

 

Правильні дієслова

Правильні дієслова в іспанській мові мають закінчення: ar, er, ir

 

Trabajar – працювати                    Comer – їсти                                                 Vivir – жити

Yo  trabajo                                       Yo trabajo                                                    Yo vivo

Tu trabajas                                      Tu trabajas                                                     Tu vives

El trabaja                                          El trabaja                                                     El vive

Nosotros trabajamos                      Nosotros  trabajamos                                 Nosotros vivimos

Vosotros trabajáis                           Vosotros trabajáis                                      Vosotros vivís

Ellos trabajan                                   Ella trabaja                                                  Tu vives

Regular verbs in spanish

 

Ще дієслова по закінчення:

Ar: Hablar – говорити, cocinar – готувати, escuchar – слухати, estudiar – вчити, viajar – подорожувати

Er: Beber – пити, comer – їсти, ver – дівитися, vender – продавати

Ir: Escribir – писати, subir – підніматися, describir – описувати

 

Verbos reflexivos – Дії на себе

Дієслова які мають  закінчення -se як llamarse, bañarse, lavarse. Це означає людину робить дію на себе як lavarse – мітися

 

Відмінювання:

Llamarse – називатися

Yo me llamo – мене звати

te llamas – тебе звати

El/ella se llama – його/її звати

Nosotros nos llamamos – нас звати

Vosotros os llamáis – вас звати

Ellos se llaman – їх звати

Наприклад

El se llama Pedro

 

Дієслова як gustar або encantar відміняються по різному

Gustar – подобатися

Me

Te              Gusta  el arroz – однина

Le              Gustan  los gatos – множина

Nos

Os

Les

Наприклад

Me gustan los gatos

Це означає що відмінювання залежть від кількості. Якщо однина me gusta а якщо множина me gustan.

Me gusta

Неправильні дієслова

Як на англійську мову, іспанська мова теж має неправильних дієслів.

 

E-ie                                             O-ue                                        E-i                                           U-ue

Querer – хотити                      Poder –  могти                         Pedir – просити                    Jugar – грати

Yo quiero                                  Yo puedo                                   Yo pido                                    Yo juego

Tu quieres                                 Tu puedes                                 Tu pides                                   Tu juegas

El/ella quiere                            El/ella puede                           El pide                                       El juega

Nosotros queremos                  Nosotros podemos                   Nosotros pedimos                 Nosotros  jugamos

Vosotros queréis                       Vosotros podéis                        Vosotros pedís                        Vosotros jugáis

Ellos quieren                              Ellos pueden                            Ellos piden                               Ellos juegan

 

Haber – є

Відмінювання:

Haber – Hay

Наприклад:

Hay leche en el frigorífico

Є молоко в холодилнику

 

Щоб почати вчити іспанську мову цих неправельних дієслів є достатньо.

 

6. Los números en español – Цифри іспанською мовою

В кінці я вам розповім, як порахувати в іспанській мові

1 Uno Уно                          6 Seis Сеіс                11 Once Онсе                      16 Dieciséis  Дієсісеіс

2 Dos Дос                          7 Siete Сієте              12 Doce Досе                      17 Diecisiete  Дієсісієте

3 Tres Трес                       8 Ocho Очо                13 Trece  Тресе                  18 Dieciocho  Дієсіочо

4 Cuatro Куатро              9 Nueve Нуеве          14 Catorce Каторсе            19 Diecinueve Дієсінуеве

5 Cinco Сінко                   10 Diez Дієз              15 Quince  Кінсе                  20 Veinte Веінте

 

Numbers in spanish

 

21 Veintiuno Веінтіуно                    31 Treinta y uno Треінта і уно

22 Veintidós Веінтідос                    42 Cuarenta y dos Куарента і дос

23 Veintitrés Веінтітрес                  53 Cincuenta y tres Цінкуента і трес

24 Veinticuatro Веінтікуатро         64 Sesenta y cuatro Сесента і куатро

25 Veinticinco Веінтісінко              75 Setenta y cinco Сетента і сінко

26 Veintiséis Веінтісеіс                    86  Ochenta y seis

27 Veintisiete Веінтісіете                 97 Noventa y siete Новента і сеіс

28 Veintiocho Веінтіочо                  100 Cien Сієн

29 Veintinueve Веінтінуве               101 Ciento uno Сієнто уно

30 Treinta Треінта

Nubers by 10

 

Ось швидко я вам розповідав вивчати іспанську мову з нуля

Тут мій курс іспанської мови онлайн.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *