Цифри іспанською з транскрипцією

Цифри іспанською з транскрипцією

Цифри іспанською мовою

Щоб навчитись рахувати іспанською мовою, ми почнемо вивчати числа із самого нуля.

Одна з найважливіших речей при вивченні іспанської мови є числівники. Ми користуємось ними для того, щоб вміти назвати вік, порахувати гроші або просто щоб купити дещо у магазині. Почнемо із кількісних числівників іспанською мовою.

Починаємо з 0 до 10

0  Cero            Церо

1  Uno              Уно

2  Dos              Дос

3  Tres             Трес

4  Cuatro         Куатро

5  Cinco           Сінко

6  Seis              Сеіс

7  Siete             Сіете

8  Ocho            Очо

9  Nueve          Нуеве

10  Diez            Діес

Chisla do 10

Іспанська мова слухати цифри 1-20

З 10 до 20

11 Once                   Онсе

12 Doce                  Досе

13  Trece                Тресе

14  Catorce            Каторсе

15  Quince              Кінсе

16  Dieciséis           Дієсісеіс

17  Diecisiete         Дієсісіете

18  Dieciocho        Дієсіочо

19  Diecinueve     Дієсінуве

20  Veinte             Веінте

Chisla do 20

Числівники на іспанській мові до 100

30 Treinta                          Треінта 

41 Cuarenta y uno           Куарента і уно

52 Cincuenta y dos          Сінкуента і дос

63 Sesenta y tres              Сесента і трес 

74 Setenta y cuatro          Сетента і куатро

85 Ochenta y cinco           Очента і сінко 

96 Noventa y seis               Новента і сеіс

100 Cien                               Сієн

101 Ciento uno Сіенто уно

Chisla do 100

Cлухати цифри 0-100

Довгі числівник (як порахувати до 1000 в іспанській мові)

200  Doscientos                               Досієнтос

220  Doscientos veinte                   Досієнтос веінте

300  Trescientos                              Тресієнтос

331  Trescientos treinta y uno       Тресієнтос треінта і уно

400  Cuatrocientos                           Куатросієнтос 

442  Cuatrocientos cuarenta y dos         Куатросієнтос куарента і дос

500  Quinientos                                  Кінієнтос 

553  Quinientos                                    Кінієнтос сінкуента і трес

600  Seiscientos                                   Сеісєнтос 

664  Seiscientos sesenta y cuatro     Сеісєнтос сесента і куатро

700  Setecientos                                    Сетесієнтос

775  Setecientos setenta y cinco         Сетесієнтос сетента і сінко

800  Ochocientos                                  Очосієнтос

886  Ochocientos ochenta y seis       Очосієнтос очента і сеіс 

900  Novecientos                                   Новесієнтос

997  Novecientos noventa y siete        Новесієнтос новента і сієте

1000  Mil                                                   Міл

1001  Mil uno                                           Міл уно

1112  Mil ciento doce                             Міл сієнто досе

Un millón                                                Ун мільон

Nomeri do 1000

 

Chisla do milyon

Cлухати цифри до мільон

Це були кількісні числівники в іспанській мові з транскрипцією. Тепер залишається повторювати і практикувати, щоб удосконалити іспанську мову.

Порядкові числівники в іспанській мові

Ми користуємося порядковими числівниками для того, щоб показати в якому місці знаходиться річ або особа. В іспанській граматиці вони відмінюються як прикметники, і можуть відмінюватись залежно від роду або кількості. Наприклад:

Primero – Перший

                    Чоловичий          Жиночий

Однина      Primero               Primera

Множина   Primeros            Primeras

Порядкові числівники в іспанській до 10

1 Primero  Примеро

2 Segundo Сегундо

3 Tercero    Терсеро

4 Cuarto      Куарто

5 Quinto      Кінто

6 Sexto       Сексто

7 Séptimo   Септимо

8 Octavo      Октаво

9 Noveno     Новено

10 Décimo     Десімо

Pershi

Іспанська мова аудіо урок, порядкові числівники до 10

Порядкові числівники в іспанській від 10 до 20

11 Décimo primero     Десімо примеро

12 Décimo segundo   Десімо сегундо

13 Décimo tercero      Десімо терсеро

14 Décimo cuarto       Десімо куарто

15 Décimo quinto       Десімо кінто

16 Décimo sexto         Десімо сексто

17 Décimo séptimo     Десімо септимо

18 Décimo octavo       Десімо октаво

19 Décimo noveno      Десімо новено

20 Vigésimo                Вігезімо

Dvatsiati

Аудіо, порядкові числівники до 10

Також, в іспанській мові, коли ми говоримо «першого числа», як українською мовою, ми використовуємо primero, але після першого числа використовуємо звичайні номери. Наприклад:

Dos de enero (2 січня)

Після цього гіду про числівники в іспанській мові, ви уже готові піти на шопінг в Іспанії.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *